Hospicjum dla dzieci a Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

Zdrowe ciało

Hospicjum dla dzieci jak również Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze zajmują się leczeniem chorych maluchów. Jaka jest różnica między nimi?

Zgodnie z definicją Zakład Opiekuńczo-Leczniczy czyli w skrócie ZOL jest miejscem, które zapewnia formę stacjonarnej opieki długoterminowej. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dziala przez cała dobę udzielając odpowiednich świadczeń zdrowotnych, takich jak: leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób, które nie wymagają już pobytu w szpitalu, ale u których zakończono proces diagnozowania i leczenia operacyjnego.

ZOL jest przeznaczony dla osób chorych, które przez wzgląd na stan swojego zdrowia lub stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości życia i funkcjonowania w domu wymagają stałego nadzoru fachowego personelu medycznego. ZOL zapewnia więc opiekę stacjonarną:

  • opiekę lekarską,
  • rehabilitację,
  • opiekę pielęgniarską,
  • odpowiednie leki,
  • materiały medyczne,

czy też wyżywienie – oparte na odpowiedniej diecie dostosowanej do stanu zdrowia pacjenta oraz bardzo ważną w okresie zdrowienia – terapię zajęciową. W ZOLU nie mogą przebywać chorzy znajdujący się w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ze schorzeniami psychicznymi. Taka placówka jest najczęściej niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej długoterminowej. W ZOLU mogą przebywać dorośli, młodzież i dzieci.

Czym różni się hospicjum od Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego?

Bardzo często przy Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych funkcjonuje hospicjum dla dzieci lub dorosłych. Najczęściej takie hospicjum, podobnie jak ZOL pełni opiekę paliatywną stacjonarną. Hospicjum przyjmuje chorych, którzy znajdują się w terminalnym stadium choroby nie rokującym wyzdrowienia i, którzy zakończyli leczenie farmakologiczne. Najczęściej są to chorzy z chorobami nowotworowymi, choć w przypadku dzieci i młodzieży można jeszcze wliczyć wady rozwojowe i schorzenia neurologiczne.

Hospicjum zapewnia więc najlepszą opiekę w ostatnich dniach życia chorego, dlatego tak ważna tu jest opieka i medyczna i duchowa oraz wsparcie psychologiczne czy wolontariat osób nie związanych z medycyną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *